NY KUPP-kampanje om riktigere bruk av legemidler mot migrene

Kampanjematerialet er klart og vi er klare til å tilby leger i allmennpraksis besøk med den nye KUPP-kampanjen – Riktigere bruk av legemidler mot migrene.

I denne kampanjen vil KUPP formidle oppdatert kunnskap om både anfallsbehandling og forebyggende behandling av migrene. Og i tillegg formidle nytt om medikamentoverforbrukshodepine og spesielle forhold ved migrene hos kvinner og hos barn.

Hodepine er den vanligste hjernesykdommen og er fremhevet i den nasjonale hjernehelsestrategien som en utfordring for folkehelsen. Forekomsten av migrene er 15,3 % blant kvinner og 5,7 % hos menn. De fleste tilfellene av migrene håndteres i primærtjenesten hvor de utgjør en stor pasientgruppe.

Kristoffersen og medforfattere avdekket i 2021 noen forbedringsområder i behandling av hodepine. De fant at få pasienter (kanskje bare 1 av 2-3 av de med antatt behov) bruker forebyggende migrenebehandling. De avdekket også enkelte misoppfatninger om hva som kan forårsake medikamentoverforbrukshodepine.

Vi ønsker å gi fastlegene noen verktøy som kan forenkle diagnose og behandling av migrene i allmennpraksis, og på den måten gi fastlegen den tryggheten de trenger for riktigere forskrivning av anfallsbehandling, og av forebyggende behandling der det anses riktig.

Medisinsk faglig rådgiver for KUPP, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi Ketil Arne Espnes har ledet arbeidsgruppen som har laget brosjyren som skal benyttes i kampanjen. I tillegg til Espnes, Sigrid Grøttebø Hellem og Henrik Magistad Knutrud som interne krefter fra RELIS og klinisk farmakologi, har arbeidsgruppen bestått av spesialist i nevrologi Erling Andreas Tronvik og spesialister i allmennmedisin Ståle Onsgård Sagabråten og Ingard Løge.

– Vi er svært glade for å ha fått med oss ledende fagmiljøer i arbeidet med kampanjen, sier Espnes. Arbeidet i arbeidsgruppen har vært givende og inspirerende, med gode og velfunderte faglige innspill fra både interne og eksterne fagfolk.

Informasjonen i kampanjen er basert på oppdatert, vitenskapelig dokumentasjon. I løpet av KUPP-besøket får du mulighet til å diskutere med en farmasøyt eller lege som er oppdatert på den nyeste kunnskapen på området. Etter besøk fra KUPP, enten på video eller på kontoret, skal du som fastlege være oppdatert på det nyeste kunnskapsgrunnlaget innen migrenebehandling i allmennpraksis.

Meld interesse for besøk ved å gå inn på Bestill besøk.