Bestill videobesøk

Du som er lege i allmennpraksis kan selv bestille tidspunkt for et videomøte med KUPP om tema «Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter». Samtalen tar ca. 30 minutter. Vi kan ikke garantere at vi er ledige på ønsket tidspunkt. Dersom du har alternativ(er) til tidspunkt eller faste tidspunkt der det passer så skriv gjerne dette i kommentarfeltet.