Media

Hanna Helgetun Krogh – Endring av min forskrivningspraksis

Kristin Lamvik Kjørholt – Troverdig og nyttig i en hektisk hverdag

Jørgen Urnes – Ny måte å problematisere medikamentvalg

Harald Chr. Langaas/Ketil Arne Espnes – Konkrete råd – Personlig tilpasset