Vest

KUPP i helseregion Vest drives av RELIS Vest i samarbeid med Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Haukeland universitetssjukehus. Dersom du er fastlege i helseregion Vest og har spørsmål om KUPP-besøk kan du gjerne ta kontakt med oss direkte!

Lokal KUPP-koordinator:

Bettina Riedel

Overlege

Kontakt

KUPP
RELIS Vest, Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 BERGEN

Andre regioner