Sør-øst

KUPP i helseregion Sør-Øst drives av RELIS Sør-Øst I samarbeid med Avdeling for klinisk farmakologi, Oslo universitetssykehus. Dersom du er fastlege i helseregion Sør-Øst og har spørsmål om KUPP-besøk kan du gjerne ta kontakt med oss direkte!

Lokal KUPP-koordinator:

Henrik Magistad Knutrud

LIS klinisk farmakologi
Åse Bratberg

Åse Bratberg

LIS klinisk farmakologi

Kontakt

KUPP
RELIS Sør-Øst
Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 OSLO

Andre regioner