Nord-Norge

KUPP i helseregion Nord drives av RELIS Nord-Norge i samarbeid med Klinisk farmakologi ved Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset i Nord-Norge. Dersom du er fastlege i helseregion Nord og har spørsmål om KUPP-besøk kan du gjerne ta kontakt med oss direkte!

Lokal KUPP-koordinator:

Terje Nilsen

Master i farmasi

Kontakt

KUPP
RELIS Nord-Norge
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Postboks 79
9038 TROMSØ

Andre regioner