Midt-Norge

KUPP i helseregion Midt drives av RELIS Midt-Norge i samarbeid med Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs hospital. Dersom du er fastlege i helseregion Midt og har spørsmål om KUPP-besøk kan du gjerne ta kontakt med oss direkte!

 

Lokal KUPP-Koordinator

Ingrid Lunde Steen

Ingrid Lunde Steen

Leder, master i farmasi

Kontakt

KUPP
RELIS Midt-Norge
Avd. for klinisk farmakologi
St. Olavs hospital
7006 TRONDHEIM

Andre regioner