Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter

Opioider er sterke, smertestillende legemidler som har svært god effekt ved mange akutte smerter, og som også er viktig for smertelindring til kreftpasienter.

For pasienter med langvarige ikke-maligne (som ikke skyldes kreft) smerter har derimot opioider vanligvis liten effekt, samtidig som bivirkningene er store og faren for å utvikle avhengighet er stor.

I land som USA og Australia har det vært en voldsom økning i forbruket av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter. Dette har ført til det som kalles en opioidepidemi, der hundretusener av smertepasienter har utviklet avhengighet, og overdosedødsfall har økt dramatisk.

Selv om vi ikke har sett den samme utviklingen i Norge, så har det vært en vekst i forbruket av opioider også her til lands. Vi håper og tror at den nye KUPP-kampanjen kan bidra til å forebygge en ytterligere vekst i forbruket av opioider i Norge.

I denne KUPP-kampanjen vil vi oppdatere fastlegene på anbefalinger rundt bruk av opioider og andre medikamenter og ikke-medikamentelle tiltak for pasienter med langvarige ikke-maligne smerter.