Riktigere bruk av NSAIDs

NSAIDs (ikke-steriode anti-inflammatoriske midler) er blant våre mest brukte legemidler mot akutte og langvarige smertetilstander. Disse midlene har god effekt, men de har også risiko for til dels alvorlige bivirkninger. Alle NSAIDs virker på omtrent samme måte, og har omtrent samme effekt. De skiller seg likevel fra hverandre i hvor stor risiko de gir for ulike bivirkninger.

Diklofenak har i mange år vært det mest brukte NSAID i Norge. Sommeren 2013 ble det publisert en advarsel fra europeiske legemiddelmyndigheter, inkludert Statens Legemiddelverk, mot bruk av diklofenak basert på nye studier som viste at diklofenak har en høyere risiko for alvorlige hjerte- og karbivirkninger enn en del andre NSAIDs. Til tross for advarselen så vi at forbruket av diklofenak fortsatt lå svært høyt, selv om det var en viss nedgang.

Hensikten med kampanjen var å øke bevisstheten blant fastlegene om bivirkningsrisikoen ved bruk av diklofenak, og å anbefale bruk av ibuprofen eller naproksen som tryggere alternativ.

Det ble gjennomført KUPP-besøk hos 213 fastleger i Tromsø og Trondheim. Vi har dokumentert at vi oppnådde en henholdsvis 16% og 18% reduksjon av antall brukere av dikofenak i de to byene sammenlignet med resten av Norge. Effekten var opprettholdt 12 måneder etter gjennomførte besøk. Resultatene fra denne kampanjen er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology.