Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)

Menopausen (kvinnens siste menstruasjon) ledsages ofte av en rekke symptomer som kalles klimakteriet eller overgangsalderen.

Disse symptomene starter gjerne noen år før selve menopausen, og varer noen år etter menopausen. Hvor kraftige symptomene er, og hvor lenge de varer, varierer i stor grad fra kvinne til kvinne. For en del kvinner er symptomene så kraftige at det kan være riktig å behandle med hormoner. Samtidig medfører slik behandling risiko for bivirkninger.

Målet med denne kampanjen er å gi allmennlegene oppdatert kunnskap om, og skape bevissthet om fordeler og ulemper ved, hormonbehandling av symptomer under overgangsalderen. Vi ønsker å bidra til at kvinner med symptomer relatert til overgangsalderen får god informasjon fra sin lege, og dermed et bedre grunnlag for beslutning om behandling.

Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med Norsk gynekologisk forening og Norsk forening for allmennmedisin.