Riktigere bruk av legemidler mot migrene

Se aktuelt sak her.