Riktigere bruk av antibiotika

Antibiotika er blant våre viktigste legemidler, og nesten 90% av all antibiotika som bruke i Norge skrives ut i primærhelsetjenesten. Vi vet at overforbruk av antibiotika vil føre til økt forekomst av antibiotikaresistens. Også unødvendig bruk av bredspektret antibiotika når smalspektret antibiotika er tilstrekkelig vil bidra til utvikling av resistens.

Hensikten med kampanjen var å oppdatere fastlegene på anbefalt bruk av antibiotika ved en del av de vanligste infeksjonene i allmennpraksis, hovedsakelig luftveisinfeksjoner (som er årsak til 60% av antibiotikabruken). Mange luftveisinfeksjoner går over av seg selv uten antibiotika, og mange skyldes virus, der antibiotika ikke har noen effekt. I de tilfellene der det er behov for antibiotika bør vanligvis et smalspektret preparat velges.

KUPP var ett av virkemidlene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens som ble lansert i januar 2016.

1761 fastleger har mottatt besøk med denne kampanjen.