Diabetes type 2 i allmennpraksis

Diabetes type 2 er en vanlig tilstand i norsk allmennpraksis. Det er de siste årene kommet en lang rekke nye medikamenter til behandling av tilstanden, men gjeldende norske og internasjonale behandlingsretningslinjer er tydelig på at det gamle og velprøvde medikamentet metformin er førstevalg for de fleste pasienter.

Hensikten med denne kampanjen var å gi fastlegene en bedre oversikt over de ulike medikamentene til behandling av diabetes type 2, og gi råd om hvilke medikamenter som bør velges til hvilke pasienter.

Det ble gjennomført besøk hos 1195 fastleger i kampanjeperioden. Vi har to studier i arbeid som ser på effekten av denne kampanjen basert på data fra Reseptregisteret. Vi planlegger å ha disse resultatene klare i løpet av 2021. Disse studiene vil forhåpentligvis gi oss mer kunnskap om nytten av KUPP.