Høstens KUPP-kampanje utsettes

På grunn av smittesituasjonen har vi besluttet å utsette oppstarten av vår nye kampanje Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT).

Vi hadde planlagt å starte å tilby besøk til allmennlegene fra september, men på grunn av usikkerheten knyttet til utvikling av Covid-19-pandemien har vi valgt å utsette oppstarten. KUPP innebærer besøk på det enkelte legekontor, og vi innser at det vil være vanskelig å gjennomføre dette uten å komme i konflikt med smitteverntiltak.

Inntil videre er oppstart av kampanjen utsatt til januar 2021, men vi vil fortløpende vurdere muligheten for oppstart eller for ytterligere utsettelse.

Vi hadde gledet oss til å besøke landets allmennleger for å snakke om evidensbasert kunnskap om hormonbehandling, men håper og tror at vi kan få gjort dette på et senere tidspunkt.