Ny KUPP-kampanje om hormoner i overgangsalderen

Vi er nå i ferd med å ferdigstille arbeidet med neste KUPP-kampanje. Denne kampanjen har fått tittelen «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)». Vi vil tilby besøk til leger i allmennpraksis fra september.

Temaet for denne femte KUPP-kampanjen er valgt på bakgrunn av innspill fra fastleger vi har besøkt tidligere, og etter dialog med Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Medisinsk faglig rådgiver for KUPP, spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi Ketil Arne Espnes har ledet arbeidsgruppen som har laget brosjyren som skal benyttes i kampanjen.

– Hormonbehandling under og etter overgangsalderen er et område der vi tror det er stort behov for faglig oppdatering av leger i allmennpraksis. Etter at slike hormoner var svært mye brukt på 90-tallet, kom det en motreaksjon tidlig på 2000-tallet etter at den store Women’s Health Initiative (WHI) studien viste en økt risiko ved slik bruk. Det har skjedd mye med kunnskapsgrunnlaget siden den gang, men vi opplever at mange er usikre når de skal vurdere nytten av behandlingen opp mot risikoen. Vi tror at vår kampanje kan bidra til å gi allmennlegene bedre grunnlag for å gjøre disse vurderingene i samråd med pasientene.

I tillegg til Espnes og interne krefter fra RELIS og klinisk farmakologi, har arbeidsgruppen bestått av spesialist i gynekologi og obstetrikk Inger Øverlie og spesialist i allmennmedisin Hilde Beate Gudim.

– Vi er svært glade for å ha fått med oss ledende fagmiljøer i arbeidet med kampanjen, sier Espnes.

– For KUPP er det svært viktig at budskapet vi er ute med er forankret både i allmennlegemiljøet og i spesialisthelsetjenesten. Inger Øverlie leder også arbeidet med revisjonen av kapitlet om klimakteriet i Norsk gynekologisk forenings Veileder i gynekologi som pågår nå. Dette sikrer at vårt budskap er på linje med det som kommer i den nye veilederen.

Som alltid er innholdet og hovedbudskapene i KUPP basert på oppdatert, vitenskapelig dokumentasjon. Etter å ha mottatt besøk fra KUPP skal allmennlegene være oppdatert på det nyeste kunnskapsgrunnlaget innen fagområdet.

Brosjyren ferdigstilles nå før sommeren. Deretter vil mer enn 30 ansatte innen RELIS og klinisk farmakologi gjennomgå opplæring før vi starter å gjennomføre besøk fra september.

KUPP har dessverre fortsatt ikke ressurser til å besøke alle landets allmennleger. Vi vil oppfordre allmennleger som ønsker besøk om å ta kontakt med KUPP i sin region via kontaktsiden (https://legemidler.no/kontakt/).

OPPDATERING: På grunn av Covid-19 er oppstart av denne kampanjen utsatt til september 2021.