KUPP-besøk kanselleres

Vi har med bakgrunn i myndighetenes tiltak for å redusere smitte av koronavirus i dag vedtatt å begrense KUPP-virksomheten i tiden fremover.

Alle avtalte KUPP-besøk i tiden frem til 15. august kanselleres. De legekontorene som har avtale om besøk i denne perioden vil bli kontaktet med informasjon og eventuelt forslag til nytt tidspunkt.

Vi er forberedt på at disse begrensningene vil kunne måtte forlenges, og vil vurdere situasjonen fortløpende i tråd med myndighetenes anbefalinger.

NB! Saken er oppdatert 15. april. Opprinnelig var alle KUPP-besøk kansellert til 15. april. Denne perioden er nå forlenget over sommeren.