Samhandlingspris til Roar Dyrkorn

Tidligere Medisinsk faglig rådgiver i KUPP, Roar Dyrkorn er tildelt Norsk forening for smertemedisins samspill- og rekrutteringspris for sitt arbeide med KUPP, og spesielt den pågående kampanjen om “Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter”.

Prisen ble utdelt under Norsk smerteforenings tverrfaglige og årlige kongress på Rikshospitalet fredag 10. januar. Prisen ble delt ut av Norsk forening for smertemedisins leder Egil Fors.

Norsk forening for smertemedisin har i tillegg til prisen skrevet en støtteerklæring til KUPP som metode, der de anbefaler at alle landets fastleger burde få tilbud om KUPP-besøk.

Roar Dyrkorn er spesialist i allmennmedisin og klinisk farmakologi, og var initiativtager til KUPP. Han var prosjektleder for de to første KUPP-kampanjene, og har vært ansatt som medisinsk faglig rådgiver i KUPP frem til han gikk av med pensjon i august 2019.

Vi i KUPP gratulerer Roar med velfortjent pris, og retter samtidig en takk til Norsk forening for allmennmedisin for denne anerkjennelsen av KUPP.

Roar Dyrkorn (t.v.) mottar Norsk forening for smertemedisins samspill- og rekrutteringspris fra leder Egil Fors (t.h.)